PƏNCƏKEŞ

is. [ fars. ] Çörəyin üzərinə naxış salmaq üçün alət.
PƏNCƏ-PƏNCƏ
PƏNCƏLƏMƏ

Digər lüğətlərdə