PƏRƏKLİ

sif. Üzərində pərək olan, üzərinə pərək yapışdırılmış və ya səpilmiş (bax pərək1).
[Xanımın] …ortadan ayrılmış saçlarının üzərində qızıl pərəkli araqçın yan qoyulmuşdu. Çəmənzəminli.
Elə bil ulduzlar üzünə gümüş pərəkli bir duvaq salmış, … sahildə cərgələnmiş şümşad qamətli ağaclar əsrlik tamaşasına durmuşdu. Ə.Məmmədxanlı.

PƏRƏK
PƏRƏQULAQ

Digər lüğətlərdə