PƏRƏSTİŞKARANƏ

zərf Pərəstiş edərcəsinə, sitayişkaranə, dərin hörmətlə.
Şeyda dərhal yerindən qalxar, pərəstişkaranə bir tövrlə ona doğru irəlilər. H.Cavid.

PƏRƏSTİŞKAR
PƏRGAR₄

Digər lüğətlərdə