PƏRDİ

is. Damın üstünə, taxta və ya küləşin altına qoyulan tir. Nazik pərdi. Damın pərdisi çürümüşdür.
– Külək əsir, şaxta kəsir; Pərdilərdən asılmışdır sırsıralar. R.Rza.
Pərdiləri və taxtaları hisdən qapqara olan tavandan asılmış yeddilik lampa … buranı çox pis işıqlandırırdı. Ə.Əbülhəsən.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • PƏRDİ pərdi bax tir I
PƏRDƏLİ
PƏRDİLƏMƏ

Digər lüğətlərdə