PƏRGARLAMA

Pərgarlamaq”dan f.is.
PƏRGAR₃
PƏRGARLAMAQ

Digər lüğətlərdə