PƏRİSURƏT

[ fars. pəri və ər. surət] bax pəriüz(lü).
PƏRİSİMA
PƏRİŞAN

Digər lüğətlərdə