PACIFICATION

n 1. sakitləşdirmə, sakitləşmə; barışdırma, barışma, 2. yatırma, boğma; the ~ of the rebel qiyamı yatırma

PACIFIC
PACIFIER