PAKLIQ

is.
1. Təmizlik.
2. məc. Mənəvi təmizlik, daxili saflıq.
[Mahmud:] O gecə cəmi ömrümün gözəlliyini, paklığını, salamatlığını beş dəqiqəyə qurban verdim. Çəmənzəminli.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • PAKLIQ paklıq bax 1. təmizlik 1; 2. müqəddəslik 2
  • PAKLIQ təmizlik — saflıq

Antonimlər (əks mənalı sözlər)

  • PAKLIQ PAKLIQ – ÇİRKİNLİK Baxdım, baxdım, sifətində məlakə paklığı vardı (Çəmənzəminli); Gərək insan aynaya baxsın, görünüşü yaxşıdırsa, işi də görünüşü kimi
PAKLANMAQ
PAKT

Digər lüğətlərdə