PAKLANMAQ

f. Təmizlənmək, yuyulub təmizlənmək.
// qayıd. Yuyunub təmizlənmək.
Biz indi dünənin çirkablarından; Necə təmizlənək, necə paklanaq? B.Vahabzadə.

PAKLANMA
PAKLIQ

Digər lüğətlərdə