PAQQILDAMAQ

f. Paqqıltı səsi çıxarmaq, paqqapaq qaynamaq. Qazan paqqıldayır.
// Qaynayan, yaxud bir qabın boğazından çıxan su haqqında.
Durna bulağının daş şırranına söykənmiş balaca qırmızı sənəyin boğazından çıxan ağappaq su paqqıldayır. S.Rəhimov.

PAQQILDAMA
PAL

Digər lüğətlərdə