PİLƏK

f. üzükdə, qolbaqda və s. bəzək kimi sallanan yüngül qızıl tel, zəncir və s.

PİL
PİLƏKDUZ

Digər lüğətlərdə