PİLƏMƏ

Piləmək”dən f.is.
PİLƏQURDU
PİLƏMƏK

Digər lüğətlərdə