PİLƏTƏÇİ

is. Pilətə təmir edən usta.
PİLƏTƏ
PİLİK

Digər lüğətlərdə