PİLTƏ

(Basarkeçər, Xocavənd, Qazax, Şəki, Tovuz)
bir ovucun içi böyüklükdə daranmış yun. – Piltəni ver ə:rim cəhrədə (Basarkeçər)
◊ Piltə tutmax (Şəki) – yundan piltə düzəltmək. – Yünü tariyif piltə tutüylər, so:ra eyriylər (Şəki)
PİLPİREG
PİLTƏLƏMƏX’

Digər lüğətlərdə