POÇTÁMT

[ alm. ] Şəhərin baş poçtu, baş poçtxanası. Bakı poçtamtı.
POÇTALYONLUQ
POÇTÇU

Digər lüğətlərdə