PRAKTİK

sif. [ yun. ]
1. Praktikaya aid olan, praktika ilə, real tələbat və imkanlarla əlaqədar olan; təcrübi. Praktik məqsəd.
2. Bilavasitə bir işlə məşğul olan, bir işə, ya şəxsə rəhbərlik edən. Praktik rəhbərlik.
3. Hər hansı elmi sahənin, bilik, nəzəriyyə və s.-nin praktikaya tətbiqi ilə bağlı olan, ona əsaslanan. Praktik məşğələ.
[Tərlan:] Sən [Xəlil] praktik işdə çalışa-çalışa öz səviyyəni artırmalısan. M.Hüseyn.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • PRAKTİK praktik bax təcrübəli
  • PRAKTİK əlverişli — sərfəli
  • PRAKTİK əməli — işgüzar
PRÁKTİK
PRÁKTİKA

Digər lüğətlərdə