PRESLƏYİCİ

is. Presə, pres maşınına xidmət edən, presdə işləyən fəhlə.
PRESLƏNMİŞ
PREYSKURANT

Digər lüğətlərdə