PULGİRLİK

bax pulpərəstlik.
PULGİR
PULLANMA

Digər lüğətlərdə