QÖVSİ

sif. [ ər. ] Qövs şəklində olan.
[Səttarxanın] əymə və qövsi qaşları qalxır(dı). M.S.Ordubadi.

QÖVS
QÖVSİ-QÜZEH

Digər lüğətlərdə