QIĞ-QIĞ

təql. Körpə uşaqların gülərkən çıxardıqları səs.
QIĞ
QIĞILCIM

Digər lüğətlərdə