QICAMAQ

dişlərini qıcamaq – acığından, hiddətindən və ya başqa bir səbəb üzündən dişlərini bir-birinin üstünə basıb bərk sıxmaq.
Pənah dişlərini qıcıyıb əlini qaldırdı. İ.Məlikzadə.
Qədim dişlərini qıcayıb: – Mirab, – dedi, – buyurursunuz bu gün də su olmayacaq?! S.Rəhimov.
Mənim də dədəmin baş-gözü şişib, – deyə Mahmud dişlərini qıcadı. P.Makulu.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • QICAMAQ sıxmaq
QICAMA
QICANMA

Digər lüğətlərdə