QƏBİZLİK

is. Qəbiz olma, qarnı işləməmə.
QƏBİZ
QƏBUL

Digər lüğətlərdə