QƏBZ

is. [ ər. ] Pul, qiymətli şey və sairənin alınması, qəbul edilməsi haqqında verilən kağız, sənəd. Ev kirəsi qəbzi. Pulu verib qəbz almaq.
[Allahqulu:] Bostan pulunu mən istəyəndə, mənə qəbz göstərdilər. N.Vəzirov.
Bakı cəmiyyəti-xeyriyyəsi elan edir ki, cəmiyyətə üzv olmaq istəyənlər 5 manatlarını gətirib versinlər cəmiyyət xəzinədarına və qəbzlərini alsınlar. C.Məmmədquluzadə.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • QƏBZ QƏBZ (sənəd, kağız) [Ağabala:] Onda gərək qabaqca hamama gedim, yoxsa napak qəbz almaq olmaz! (Çəmənzəminli); QƏBALƏ (köhn

Etimologiya

  • QƏBZ Ərəbcə “ələ verilən sənəd (kağız)” deməkdir. Qəbzə (əl tutan yer, yəni dəstək) də bununla bağlıdır. Deməli, “əl” anlayışı ilə bağlıdır
QƏBULEDİCİ
QƏBZƏ

Digər lüğətlərdə