QƏCƏRƏ

is. məh. Yəhərin üstündən salınan bəzəkli örtü, cecim.
QƏCƏLƏ
QƏCƏRƏLİ

Digər lüğətlərdə