QƏHƏR TUTMAQ

duyğulanmaq, həyəcanlanmaq, boğularaq ağlamaq istəmək.

QƏFLƏT YUXUSUNDAN AYILMAQ (OYANMAQ)
QƏHƏTƏ ÇIXMAQ