QƏLBİ YANMAQ

vəziyyətinə son dərəcə acımaq; ~ yazığı gəlmək, ürəyi yanmaq.

QƏLBİ SIXILMAQ
QƏLBİ YARALI