QABAQGÖRƏN

sif. Gələcəyi görən, bəsirətli, açıqfikirli; qabaqcıl, tərəqqipərvər.
Xalqın bütün açıqfikirli, qabaqgörən igid və namuslu oğulları … alçaq düşmənlərlə öz mübarizəsini daha artıq gücləndirirdi(lər). H.Sarabski.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • QABAQGÖRƏN qabaqgörən bax tərəqqipərvər, uzaqgörən
QABAQDAN
QABAQGÖRƏNLİK

Digər lüğətlərdə