QABAQKI

sif. Əvvəlki, əvvəldə olan, keçmişdə olan. Qabaqkı məsələ.
– Gözəl sonra ikinci uşağı Atabəyə verdi, yenə qabaqkı sözünü təkrar etdi. M.S.Ordubadi.

Antonimlər (əks mənalı sözlər)

  • QABAQKI QABAQKI – SONRAKI İki gün qabaqkı əzab və əziyyət yenə də yadına düşdü (Ə.Vəliyev); Mən sonrakı günümüzü fikir eləyirəm, sən də kef axtarırsan
QABAQGÖRƏNLİK
QABAQLAMA

Digər lüğətlərdə