QAT-QARIŞ

bax qat-qarışıq.
[Katibin] yazıq-yazıq baxan sönük və qonur gözləri qat-qarış olmuş kağızlara dikildi. S.Rəhimov.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • QAT-QARIŞ bax: qat-qarışıq
...QAT
QAT-QARIŞIQ

Digər lüğətlərdə