QATARI

sif.zərf Qatarla, qatar kimi, yan-yana sıralanmış.
Sanasan pələngdən balü pər düşüb; Düzülüb dalında qatarı tellər. M.P.Vaqif.

QATAR-QATAR
QATARLAMA

Digər lüğətlərdə