QAZANÇI

is.
1. Mis və ya başqa metaldan qazan qayıran usta.
2. Buxar qazanlarını quran usta.
3. Buxar qazanlarını qızdıran və ona qulluq edən fəhlə.
QAZANÇA
QAZANÇILIQ

Digər lüğətlərdə