QEYDİNƏ QALMAQ

vəziyyəti ilə maraqlanmaq, qayğı, diqqət göstərmək; ~ dərdinə qalmaq, hayına qalmaq.

QEYBƏT QIRMAQ
QEYRƏTİ YAVANLIQ ETMƏK