QİBTƏKEŞ

sif. [ ər. qibtə və fars. …keş] Qibtə çəkən, qibtə edən.
QİBTƏ₁
QİBTİ

Digər lüğətlərdə