QİBTİ

is. [ ər. ]
1. Qibt qövmünə mənsub olan adam (bax qibt).
2. Misirdən keçərək, Avropanın bəzi ölkələrinə yayılmış qaraçılara verilən ad.
QİBTƏKEŞ
QİDA

Digər lüğətlərdə