QİBT

is. [ ər. ] Sonralar ərəblərlə qarışmış qədim Misir əhalisinin adı.
QİBLƏNÜMA
QİBTƏ₂

Digər lüğətlərdə