QİNA₁

is. [ ər. ] köhn. Xanəndəlik; nəğmə, hava oxuma; vokal.
Avropa səliqəsi ilə keçilən qina dərsləri oxuyanın avazını qüvvətləndirir, səsini artırır və gözəlləşdirir. Ü.Hacıbəyov.

QİNA₂
QİRAƏT

Digər lüğətlərdə