QİYAFƏ

[ ər. ] bax qiyafət.
Hələ içəridə qrim vurub, qiyafəsini dəyişdirib qapıdan çıxanda tanıya bilsən, qoçaqsan! – dedi. A.Şaiq.
Sizin … əlbisəniz və qiyafəniz elə təsir bağışlayırdı ki, mühitin ruhunu təhlil etmiş, onun məfkurəsini mənimsəmişsiniz. S.Hüseyn.
İndi o [Ulduz] hərbi qiyafədə, serjant rütbəsində bir şəfqət bacısı idi. Ə.Məmmədxanlı.

QİYABİÇİ
QİYAFƏT

Digər lüğətlərdə