QİYMƏ-QİYMƏ

zərf Xırda-xırda, tikə-tikə. Əti qiymə-qiymə doğramaq.
[Ələmdar:] Bu ikiağızlı qılıncımla onu qiymə-qiymə doğraram! S.Rəhimov.

QİYMƏ
QİYMƏBALIQ

Digər lüğətlərdə