QOL-QANADINI QIRMAQ

birini köməksiz, kimsəsiz qoymaq; aciz hala salmaq; ~ ruhdan salmaq.

QOL-QANADI SINIB YANINA DÜŞMƏK
QOL QOYMAQ