QRANLIQ

is. Saylarla birlikdə qranın miqdarını bildirir.
Düyünçədə ağır günlər üçün saxlanılmış on dənə iki qranlıq pul vardı. P.Makulu.

QRANİ́T
QRANT

Digər lüğətlərdə