QRANT

“Kran” sözünün danışıq dilində işlənən forması.
İki qrantdan su şırıltı ilə tökülürdü iki hovuza. C.Məmmədquluzadə.
Salmanova qrantın altında əlini yudu. Ə.Əbülhəsən.

QRANLIQ
QRANUL

Digər lüğətlərdə