QRUPBAZLIQ

is. Ümumi mənafe ziddinə olaraq məhdud bir qrupun mənafeyini müdafiə etmə; hər hansı bir kollektivin işində vəhdət olmaması, dəstələrə ayrılma; dəstəbazlıq.
QRUPBAZ
QRUPCUQ

Digər lüğətlərdə