QRUPLAŞMA


1.Qruplaşmaq”dan f.is.
Mütləqiyyətin yıxılması ilə əlaqədar olaraq, Şehli kəndində qruplaşmalar gedirdi. S.Rəhimov.

2. bax qrup 2-ci mənada.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • QRUPLAŞMA birləşmə — toplaşma
QRUPLAŞDIRMAQ
QRUPLAŞMAQ

Digər lüğətlərdə