QUBERNATORLUQ

is. tar.
1. Qubernator (vali) vəzifəsi.
2. Qubernatorun (valinin) idarəsi altında olan vilayət.
QUBERNÁTOR
QUBERNİYA

Digər lüğətlərdə