QUCMAQ

bax qucaqlamaq.
Yalançı nəfsə uymuşsan, qucursan dünyanı nədir? Nəsimi.
Nola mən divanə qucsam sən pərini hər gecə. Kişvəri.
Döndüm əğyar əlindən; Can qurtardım felindən; Qızıl kəmər olaydım; Qucaydım yar belindən. (Bayatı).
Dizlərimi qucub tənha əyləşmək çoxdan adətimdir. N.Vəzirov.

// Dövrələmək, əhatə etmək.
İnsanı kainat qucdu. A.Divanbəyoğlu.
Sarban kəndinin belini iki tərəfdən qucmuş Laçın dağından sazaq başlamışdı. M.Hüseyn.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • QUCMAQ qucmaq bax qucaqlamaq
QUCMA
QUCU

Digər lüğətlərdə