QUDRONLAMA

xüs.Qudronlamaq”dan f.is.
QUDRON
QUDRONLAMAQ

Digər lüğətlərdə