QUDRON

[ fr. ] tex. Mazut qalıqlarından istehsal edilən, başlıca yol tikilişində və s.-də işlədilən qara qatran maddəsi.
Mazutdan sürtkü yağları alındıqdan sonra, qalıq olaraq qatran kimi kütlə – qudron alınır, bundan küçələrə döşənən material kimi istifadə edilir. Kimya”.

// Neftayırma zavodlarında alınan qalıqlar (xüsusi sürtkü yağları və s. istehsalı üçün xam maddə kimi işlənir).
QUDÓK
QUDRONLAMA

Digər lüğətlərdə