QUDRONLAMAQ

f. xüs. Qudronla örtmək, qudron döşəmək (salmaq). Yolları qudronlamaq.
QUDRONLAMA
QUDRONLANMA

Digər lüğətlərdə