QULAĞI ÇALMAQ

təsadüfən, ötəri eşitmək; ~ qulağına dəymək.

QULAĞI CİNGİLDƏMƏK
QULAĞI ÇƏKİLMƏK