QUMDAŞI

is. geol. Gil, əhəng və s. ilə qarışıb bərkimiş qumdan ibarət süxur. Çökmə süxurların dənizdə əmələ gələn növlərinə misal olaraq qumdaşı, əhəngdaşı, gil və s.
göstərmək olar. M.Qaşqay.

QUMDARISI
QUMEŞƏN

Digər lüğətlərdə